1. Oyuncular
  2. Yutaka Takenouchi
Yutaka Takenouchi
Great Selection Taxi

Edawakare

Toshiie and Matsu

Yoshiyuki Sawaki (Ryosuke)

Shotgun Wedding

Ryunosuke Hirao

Long Vacation

Shinji Hayama