1. Oyuncular
  2. Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Seventeen moments of spring

Max Otto von Stierlitz (Col. Maxim Isayev)